Blog Image

John's Koi vijver

De KOI-vijver

Waarom heb ik deze blog (dagboek-journaal) gemaakt? Nou dat is heel eenvoudig.
Enerzijds heb ik de werkzaamheden op deze wijze beschreven en vastgelegd en anderzijds om mijn familie, vrienden, kennissen, collegae e.a. langs deze weg te informeren hoe de werkzaamheden van het begin tot het einde zijn vastgelegd. En hoe het verder verloopt met de vijver en natuurlijk de "juwelen".
Degene die niet in de gelegenheid zijn om e.e.a. van dichtbij mee te maken, kunnen zich dan toch op de hoogte stellen.

Reacties zijn natuurlijk van harte welkom.

Groet,
John Willems

koi@jwillems.eu

Modificatie Proficlear

Filterkamer Posted on Sat, August 08, 2009 13:30:44

Afgelopen donderdag heb ik mij de gehele dag bezig gehouden met het schoonmaken van de filters en filterkelder.

Dit was even nodig. De meeste liefhebbers weten dat ik geheel eigenwijs en tegenstrijdig gekozen heb om iets anders te doen qua filtering dan ander koihouders.

De meeste pochen met hun beadfilter en gaan uiterst milieu onvriendelijk te werk. Bovendien rijzen de financiën ook uit de pan. Ik wilde zo milieuvriendelijk te werk gaan en zo min mogelijk kosten aan energie uitgeven. Ik wilde daar een balans in vinden.

Ik koos dus voor Oase living waters.

http://www.oase-livingwater.com

Zij hanteren een concept en belofte: een heldere vijver.

Mijn zwager Raymond heeft dit mogen ondervinden. Hij kreeg een groene vijver, nadat hij van Oase de vijver compleet geïnstalleerd had. De configuratie was hem door de leverancier geadviseerd. Er kwam een mannetje van Oase kijken en hij kreeg een extra (zwaarder) UVC voorfilter apparaat. Na een week een heldere vijver! Zo zie je maar!

Even weer terug naar mijn situatie. Ik koos dus voor bijna alles van Oase. Ik zeg bijna alles, omdat ik graag ook nog een Bitron 55 C UVC voorzuiveringsfilter had gehad.

Maar wat bleek, de leverancier raadde mij dat af, omdat de prijs van de vervangingslamp nog al duur was.

Deze zou om en om de € 90,00 kosten. Dat is prijzig! Uiteindelijk heb ik maar volgens advies gekozen voor een UVC-TL Koi Pro RVS lamp van 55 watt. Hiervan is de prijs van de vervangingslamp maar € 30,00. Alleen was in het begin van het seizoen het voorschakel apparaat stuk gegaan. Ik kreeg toen van de leverancier de opmerking dat ik mij dan ook niet zo’goedkope prul had moeten kopen. Hè, ik had deze toch gekocht op zijn advies……. (Jan…..van Merakal B.V.)

Maar enfin, even weer terug naar het verhaal: Ik heb Oase in kennis gesteld van de modificaties die ik aangebracht heb aan de Proficlear filtermodules, die toch mijn inziens essentiëel zijn!

Modificatie 1:

Het aanbrengen van stuw -/verdeelplaten aan de binnenzijde.

Omdat het water met kracht vanuit twee instromen van 110 mm doorsnede via zwaartekracht de module M2 binnen stroom heb ik ter bescherming van de RVS afscheiders voor grof vuil, een trespa plaat aangebracht, die ik met RVS bouten en moeren aan het inzetdeel van de module geplaatst heb. Hierdoor wordt de krachtige waterinstroom gebroken en via de zijkanten en onderkant de module in gebracht. Het zwaarder grof vuil bezinkt gelijk, terwijl het water via de vuilafscheiders rustig naar de filterschuimmodule kan stromen. (De trespa platen heb ik trouwens in alle modules aangebracht voor een easy flow, zodat vuil beter kan bezinken.)

Modificatie 2:

Ik heb in die zelfde module M2 ook nog voorzien van een kunststof rooster op het uitstroom gedeelte naar de andere modules. Waarom? Nou heel eenvoudig. Kikkers, padden en salamanders, maar ook grote naaktslakken, die via de module m2 binnenkwamen, konden een wegvinden via de openingen van het inzetdeel van de modules. Tja, die beestjes waren slim of sterk. Maar het resulteerde wel eens in het feit dat een van die beestjes zijn weg kon vinden tot aan de pomp, waardoor de pomp verstopte. Ik heb eenmaal een kikker mogen verwijderen uit het pomphuis, die je vriendelijk aankeek maar het achterlijf mistte.

Om zulks te voorkomen heb ik de module aangepast met een rooster. Nu komen de beestjes niet verder dan de module M2.

Modificatie 3:

Telkens als ik de filterschuimmodules bewoog aan de hendel om zich enigszins schoon te spoelen, raakten de onder plastic delen voor de waterdoorstroom los. Dit was steeds vervelend en moest de gehele module uit elkaar gehaald worden om de zaak weer in elkaar te zetten. Oplossing! Ik heb onder aan de sluitclips een gaatje geboord, zowel links als rechts aan de onderzijde en heb de plastic delen vast gezet met een sluitbandje (tyrips). Nu raken deze delen niet meer los en kun je de filtermodules schonen, zoals de bedoeling is! (Door aan de hefbomen te trekken c.q. te bedienen!)

Hopelijk ziet Oase de doelmatigheid in van deze modificaties. Mijn inziens zijn ze niet verkeerd en ook essentieel. Verbetering van een product zoekt men bij Oase altijd.

Mogelijk bieden zij mij n.a.v. de inovatie’s ook eens aan de Bitron55C uit te proberen, zodat ik kan stellen wat ik daarvan vind! Dan heb ik alles van Oase!

Denk ook nog even aan 21, 22 en 23 augustus 2009. Dan wordt in de kasteeltuinen te Arcen de 17e Holland Koi-show gehouden. Degene die naar de kasteeltuinen willen en dan ook de koi-show willen bezoek, kunnen daar natuurlijk na toe gaan.

De entree van de kasteeltuinen kost € 16,50, maar ik heb kortingskaarten van € 5,50 van de koi vereniging NVN. Liefhebbers kunnen zich bij mij melden voor die kortingskaarten en een leuk dag uit hebben voor € 11,00 pp.

Koi, koi, koi JohnWerkzaamheden van week 16!

Filterkamer Posted on Thu, April 17, 2008 05:13:21

Blog ImageMaandag 13 april 2008:

Ben ik na mijn werk aan de slag gegaan met de filtermodules. De beide M3’s heb ik gemodificeerd. Te weten van een Trespa stuwplaat voorzien, zodat het binnen stromend water met vuil niet direct tegen het filtermedium aan slaat. De instroom wordt door het aangebrachte plaatje eerst gedwongen om naar de boden te stromen en dan omhoog via het filtermedium. Ook heb ik de koppelstukken aangesloten. Na ongeveer een uurtje was ik hier mee gereed!Blog ImageBlog Image

Dinsdag 15 april 2008:

Die dag heb ik na mijn werk even niets gedaan aan de vijver. Ik ben alleen nog bij Merakal geweest om weer een lading pvc te halen en te betalen. Doch daarna heb ik gesleuteld aan de PC van dochter Milou. Met die PC was hetzelfde aan de hand als met de PC van Ruud! Dus ook weer een nieuwe installatie. Het is zeker weer de tijd van de kwaardaardige virussen, die onnozel kunnen binnensluipen.

Woensdag 16 april 2008:

De vaste vrije dag die best wel druk en arbeidsintensief was. Ik weet eigenlijk nu niet meer wat ik allemaal gedaan heb, maar veel! In ieder geval heb ik de helft van de bak open gemaakt. M.a.w. de platen en balken en gedeeltelijk het afdekzeil weggenomen, zodat ik goed in de filterkelder kwam. Ik heb de verhogers van de filtermodules geplaatst en waterpas uitgezet. Daarna de filtermodules in elkaar gaan schuiven en monteren en die natuurlijk ook op dezelfde hoogte geplaatst van elkaar met een mininmale afschot naar de uitloop. Dit heeft heel wat tijd inbeslaggenomen.Blog ImageBlog ImageBlog Image

Donderdag 17 april 2008:

Ik heb die dag gedeeltelijk verlof kunnen nemen, god zij dank! Want ze konden mij kennelijk niet missen! Wat een constructie moeten er altijd genomen en wat een barrieres om verlof te kunnen krijgen. Maar in ieder geval is dit uiteindelijk goed gekomen. Ok voor de dag er na, de vrijdag! In ieder geval thuis gekomen van mijn werk ging ik gelijk aan de slag met het aansluiten van de twee grote afvoeren met de Valterra afsluiters van de bodemdrains 110 mm op de filtermodule M2 (zeef). Met rust en kalmte kon dit projectje ook weer positief afgesloten worden. Daarna heb ik de omhoog lopende beton randjes om de bodemdrains weggeslepen met slijpschijf. En natuurlijk de zaak gaan poetsen, met al die slijpstof. Later in middag is Ruudje nog even komen helpen met een tent te bouwen over de bak. Ja, Nederland muziektent is er weer! Een vertrouwd beeld in de tuin gelijk als vorig jaar!Blog ImageBlog ImageBlog Image

Vrijdag 18 april 2008:

Ik ben even voor twee en een half uurtje naar het werk geweest, daarna zoals eerder geschreven verlof. Thuis ben ik de afvoerleidingen van de drains die in de vloer ingestort liggen, gaan uitspoelen met water. Ik had om de leidingen te reinigen een grote pompstok gemaakt van elektrapijp met daaraan bevestigd twee sponzen en een grote zeem, die kon dienen als pompstok om de binnenzijde van de leidingen goed te reinigen. Daarna heb ik de metalen steunbalk c.q. de balk voor de overspanning voor de vlonder in de betonblokken ingewerkt. Toen ik daarna de UVC lamp wilde monteren, bleek dat de quartzbuis defcet was. Dus weer naar Merakal om de lamp te ruilen. Dan kun je wel een pech hebben dat je een nieuwe quartzbuis, zonder besef naar de knoppen kunt helpen! God wat baalde ik! Wat zijn die krengen zeer breekbaar zeg. Maar nu weet ik in ieder geval wel hoe omzichtig je met een quartbuis van een uvc lamp moet omgaan. Wat een tweede keer laat je dit hopelijk niet gebeuren! Daar zijn ze te duur voor! Nadat ik de balk geplaatst had, ben ik de filterkelder schoon gaan maken van al het boor en slijpstof. IK kon dit niet in een eerder stadium doen, want je weet niet hoe veel ruimte de filtermodules nodig hebben en in beslagnemen. Je moet namelijk ook rekening houden met het vervolg! Hoe komen de draagbalken van de vlonder in een later stadium. Kunnen dan de bakken nog open en de deksel uitgenomen worden e.d. Neen, het is niet zo makkelijk. Je moet v.w.b. de zaken breed kunnen denken! Daarna heb ik de bak nog aangeveegd. Ik kon met een telefoontje van Pascal de PE-lassers om 20.30 de zaak voor die dag afsluiten. IK was niet blij met het telefoontje. Het zo wel eens zo kunnen zijn dat ze op zaterdag de 19e niet volgens afspraak zouden kunnen komen. Zijn maat had namelijk buikgriep. Zekerheid voor het maken van de bak was er dus niet. Hij zou zaterdagmorgen vroeg bellen om uitsluitsel te geven of het zaterdag de 19e of zaterdag de 26e april zou worden. Nadien hoorde ik nog een voicemail of het ook misschien zondag de 17e zou kunnen worden. Ik moest terugbellen, maar dan moet je wel de optie hebben om terug te kunnen bellen. Die had ik niet. Ook heb ik geen nummer van die mannen! We stellen ons maar positief op en wachten af! Het is wel iets waar ik van baal! Afhankelijk zijn van anderen mensen als je je zaken gepland heb!Blog ImageBlog ImageGewenste filterkamer!

Filterkamer Posted on Mon, June 18, 2007 18:33:55

Vandaag na een dagje normaal werken, werd voor morgen de bakwissel geregeld bij L’Orteye Hoensbroek. Het volle bakje nr. 7 zal worden opeghaald en het lege bakje nr. 8 zal worden gebracht! Nog 3 tot 4 “daagjes”werk, waarna volgens verwachting de grondzaken kunnen worden afgesloten! Dus nog even door de zure brij heen bijten. Dan kan het creëren beginnen. Iets wat natuurlijk leuker is, dan een gat graven!

Ook nog eens de gedachten laten gaan over hoe de filterkamer er dadelijk moet gaan uitzien! Er is namelijk voor de beadfilter een aangepaste versie van een zeswegklep en een aangepaste schoep in de beadfilter, zodat voor het normale filteren een laag wattage pomp gebruikt kan worden. Voor het wekelijkse spoelproces heeft men wel nog de hoge druk pomp nodig met een zwaarder wattage. De aanschaf van een tweede pomp heb je na een jaar stroomgebruik er dubbel en dwars uit!

Enkele foto’s die de impressie geven hoe dadelijk mijn filterkamer er moet gaan uitzien! Rest mij te zeggen dat ik het natuurlijk als een uitdaging zie om e.e.a. netter af te werken, dan op de foto’s te zien is. Ik kan immers zelf ook betegelen e.d. Dus wacht maar eens af!

Zo moet de filterkamer bij mij ook worden. Neen niet zo, maar beter!